Riksdagsskrivelse 2015/16:140

Riksdagsskrivelse 2015/16:140

Riksdagsskrivelse 2015/16:140

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2015/16:NU7 Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 februari 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.