Riksdagsskrivelse 2014/15:66

Riksdagsskrivelse 2014/15:66

Riksdagsskrivelse 2014/15:66

Regeringen

Utrikesdepartementet1

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2014/15:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2014

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2014/15:67 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2014/15:68 till Näringsdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.