Riksdagsskrivelse 2014/15:41

Riksdagsskrivelse 2014/15:41

Riksdagsskrivelse 2014/15:41

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU6 Minskat svartarbete i byggbranschen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 december 2014

Urban Ahlin

Claes Mårtensson