Riksdagsskrivelse 2014/15:262

Riksdagsskrivelse 2014/15:262

Riksdagsskrivelse 2014/15:262

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2014/15:CU18 Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson