Riksdagsskrivelse 2014/15:25

Riksdagsskrivelse 2014/15:25

Riksdagsskrivelse 2014/15:25

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU3 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 november 2014

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.