Riksdagsskrivelse 2014/15:247

Riksdagsskrivelse 2014/15:247

Riksdagsskrivelse 2014/15:247

Riksrevisionen1

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU16 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2014/15:248 till Riksbankens Jubileumsfond