Riksdagsskrivelse 2014/15:185

Riksdagsskrivelse 2014/15:185

Riksdagsskrivelse 2014/15:185

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2014/15:CU15 Modernare regler för internationell järnvägstrafik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 maj 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.