Riksdagsskrivelse 2014/15:169

Riksdagsskrivelse 2014/15:169

Riksdagsskrivelse 2014/15:169

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 april 2015

Björn Söder

Claes Mårtensson