Riksdagsskrivelse 2014/15:156

Riksdagsskrivelse 2014/15:156

Riksdagsskrivelse 2014/15:156

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU16 Minoritetsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 april 2015

Esabelle Dingizian

Annalena Hanell

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.