Riksdagsskrivelse 2014/15:138

Riksdagsskrivelse 2014/15:138

Riksdagsskrivelse 2014/15:138

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU14 Straffrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 mars 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.