Riksdagsskrivelse 2014/15:136

Riksdagsskrivelse 2014/15:136

Riksdagsskrivelse 2014/15:136

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU4 Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 mars 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.