Riksdagsskrivelse 2014/15:123

Riksdagsskrivelse 2014/15:123

Riksdagsskrivelse 2014/15:123

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU5 Cykelfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 mars 2015

Urban Ahlin

Annalena Hanell

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.