Riksdagsskrivelse 2014/15:106

Riksdagsskrivelse 2014/15:106

Riksdagsskrivelse 2014/15:106

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU14 Informationsutbytesavtal med Uruguay får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 februari 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson