Riksdagsskrivelse 2013/14:99

Riksdagsskrivelse 2013/14:99

Riksdagsskrivelse 2013/14:99

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU7 En hållbar rovdjurspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 december 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.