Riksdagsskrivelse 2013/14:67

Riksdagsskrivelse 2013/14:67

Riksdagsskrivelse 2013/14:67

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU4 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 november 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.