Riksdagsskrivelse 2013/14:59

Riksdagsskrivelse 2013/14:59

Riksdagsskrivelse 2013/14:59

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 november 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.