Riksdagsskrivelse 2013/14:395

Riksdagsskrivelse 2013/14:395

Riksdagsskrivelse 2013/14:395

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU33 Redovisning av skatteutgifter 2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.