Riksdagsskrivelse 2013/14:390

Riksdagsskrivelse 2013/14:390

Riksdagsskrivelse 2013/14:390

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU19 Förstärkta kapitaltäckningsregler får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.