Riksdagsskrivelse 2013/14:369

Riksdagsskrivelse 2013/14:369

Riksdagsskrivelse 2013/14:369

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU10 Subventionerade anställningar för nyanlända får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.