Riksdagsskrivelse 2013/14:368

Riksdagsskrivelse 2013/14:368

Riksdagsskrivelse 2013/14:368

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU9 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.