Riksdagsskrivelse 2013/14:366

Riksdagsskrivelse 2013/14:366

Riksdagsskrivelse 2013/14:366

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU31 En enklare planprocess får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.