Riksdagsskrivelse 2013/14:317

Riksdagsskrivelse 2013/14:317

Riksdagsskrivelse 2013/14:317

Regeringen

Försvarsdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU21 Vårändringsbudget för 2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2013/14:316 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.