Riksdagsskrivelse 2013/14:211

Riksdagsskrivelse 2013/14:211

Riksdagsskrivelse 2013/14:211

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU17 Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 april 2014

Ulf Holm

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.