Riksdagsskrivelse 2013/14:148

Riksdagsskrivelse 2013/14:148

Riksdagsskrivelse 2013/14:148

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU13 Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 februari 2014

Ulf Holm

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.