Riksdagsskrivelse 2013/14:129

Riksdagsskrivelse 2013/14:129

Riksdagsskrivelse 2013/14:129

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2013/14:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.