Riksdagsskrivelse 2012/13:277

Riksdagsskrivelse 2012/13:277

Riksdagsskrivelse 2012/13:277

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU10 Metoder för bedömning av arbetsförmåga får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.