Riksdagsskrivelse 2012/13:254

Riksdagsskrivelse 2012/13:254

Riksdagsskrivelse 2012/13:254

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU25 Folkbokföringen i framtiden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.