Riksdagsskrivelse 2012/13:250

Riksdagsskrivelse 2012/13:250

Riksdagsskrivelse 2012/13:250

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU21 Kränkande fotografering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.