Riksdagsskrivelse 2012/13:234

Riksdagsskrivelse 2012/13:234

Riksdagsskrivelse 2012/13:234

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU20 En skärpt sexualbrottslagstiftning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.