Riksdagsskrivelse 2012/13:233

Riksdagsskrivelse 2012/13:233

Riksdagsskrivelse 2012/13:233

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2012/13:CU21 Nedsättning av en byggsanktionsavgift får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.