Riksdagsskrivelse 2012/13:225

Riksdagsskrivelse 2012/13:225

Riksdagsskrivelse 2012/13:225

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2012/13:UbU14 Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.