Riksdagsskrivelse 2012/13:144

Riksdagsskrivelse 2012/13:144

Riksdagsskrivelse 2012/13:144

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2012/13:CU6 Snabbare betalningar får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 1 under punkt 2, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 januari 2013

Ulf Holm

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.