Riksdagsskrivelse 2012/13:143

Riksdagsskrivelse 2012/13:143

Riksdagsskrivelse 2012/13:143

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU14 Personalliggare för tvätteribranschen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 januari 2013

Ulf Holm

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.