Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:46

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:46

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2011/12:NU6 En ny lag om elcertifikat – enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 november 2011

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.