Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:278

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:278

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU22 Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.