Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:267

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:267

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU11 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.