Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:260

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:260

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2011/12:SoU20 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.