Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:259

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:259

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2011/12:SoU23 Ändrad könstillhörighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.