Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:209

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:209

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2011/12:FiU41 Utlåning till Irland får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 maj 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.