Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:164

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:164

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU6 Genomförande av återvändandedirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 mars 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.