Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:160

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:160

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU6 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 mars 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson


[1]

Riksdagsskrivelse 2011/12:161 till Socialdepartementet

Riksdagsskrivelse 2011/12:162 till Riksdagens ombudsmän

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.