Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:49

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:49

Regeringen

Jordbruksdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU6 Älgförvaltningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 december 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.