Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:279

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:279

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU9 Arbetslöshetsförsäkringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 juni 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.