Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:254

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:254

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU8 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 maj 2011

Ulf Holm

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.