Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:24

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:24

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU2 Uppföljning av riksrevisionsreformen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 november 2010

Liselott Hagberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2010/11:23 till Riksdagsstyrelsen

Riksdagsskrivelse 2010/11:25 till Justitiedepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.