Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:221

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:221

Riksrevisionen

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2010/11:TU17 Infrastrukturens planering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 april 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.