Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:214

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:214

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2010/11:NU8 Regelförenklingsarbetet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 april 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.