Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:12

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:12

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU3 Informationsutbytesavtal med Bahamas får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 november 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.