Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:127

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:127

Riksrevisionens styrelse1

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 december 2010

Susanne Eberstein

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2010/11:126 till Arbetsmarknadsdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.