Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:123

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:123

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2010/11:NU3 Utgiftsområde 21 Energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 december 2010

Susanne Eberstein

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.